For presse

Denne kampanjen er utformet av Foreningen Tryggere Ruspolitikk og Tryggere Ungdom med støtte fra flere aktører i og utenfor rusfeltet som ønsker å se rusreformen gjennomført.

Alle bildene i kampanjen er tatt av fotograf Pernille Sandberg.
Design er levert av Alkemist.

Film 'The War on Drugs'

"Hjelpe. Ikke straffe." er budskapet i kampanjen Foreningen Tryggere Ruspolitikk ruller ut i disse dager. Politikerne er i tenkeboksen og tankene ligger på vektskåla frem mot Stortingets høring av Rusreformutvalgets forslag til en radikal endring av norsk ruspolitikk, den såkalte Rusreformen
(Les mer på straffskader.no/rusreformen).

Vi har laget en film om en fredagskveld som ikke går helt som planlagt.

Filmproduksjon: Lasses Lyd & Bilde
Regissør: Lasse Gretland
Filmfotograf: Kristoffer Archetti
Lyddesigner: Sølve H Amundsen
Kostyme: Ellen Ystehede & Jessica Blomstrand
Musikk: Gundelach
Etterarbeid: Hocus Focus
Ansvarlig hos kunde: Ina Roll Spinnangr
Ide og oppdragsgiver: Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Left
Right
Spørsmål?
+47 974 18 955
kontakt@straffskader.no